Jernkorset.dk

Breve sendt fra øst- og vestfronten under 1. Verdenskrig

7. december 1914, Namur

< Forrige Næste >
Namur
Fra
Uffe
Uffe
Til
Trine Mærsk
Trine Mærsk

Min kære lille Søster!

Det har tit været i mine Tanker at skrive et lille Brev særligt til Dig, men jeg skal sige Dig, det er meget lettere at skrive til Jer, naar vi er glade end naar vi er sorgfulde og ængstelige. Men i Dag da jeg fik Eders Brev og saa, hvor ængstelig og bange Du netop nu var, lovede jeg mig selv, at nu skulde jeg prøve paa det. Den Krig aabenbarer jo da ogsaa noget godt, saaledes ogsaa, at Du og Peter holdt af hinanden. Det kom nok saadan helt af sig selv som noget selvfølgeligt, da det rygtedes, at Peter var i Krig. Ja lille Søster rigtig hjærtelig til Lykke!  Gid Du maa faa Din kæreste Ven sund og rask hjem igen; Aa saadan Glæde der vil blive, om vi alle faar Lov at samles igen, dem der holder af hin­anden.

Jeg tror, vi alle vilde holde endnu meget mere af hverandre end før Lille Trine, at vi først nu ret har faaet det at vide med Dig og Peter, giver det og Dig saa kønt et Præg af Trofasthed. Det er nok noget mangen Soldat oplever i denne Tid saa trofaste og kærlige de danske Piger er. Jeg kan nok tale med derom. Jeg kan slet ikke sige, hvor meget min Kæreste har været for mig i denne Tid. Og saadan vil nok ogsaa Peter sige. Du blev tidlig voksen, lille Søster, og faar meget at prøve. Først at Moder blev syg og Du saa tidligt blev HUsmoder, og saa nu dette at Din unge lyse Kærlighed saadan skal prøves, bogstavelig talt næsten i Ild. Gud give, det alt maa blive Dig til Vækst og Gavn, saa Du modnes og lutres der­ved. Ja Du har vist en Følelse af, at det er svært at være saa langt fra dem, man holder mest af og saa slet ikke kunne hjælpe dem. Det føler ogsaa jeg saa tit her. Men Du har da det, at Du kan være god mod Far og ogsaa mod os, og det hjælper Dig vist ogsaa tit. Er Du nu al Tid rask?  Lille Søster Trine, jeg kan saa godt forstaa. at Du tit er træt og ene. Aa naar det er allermørkest, faar vi dog Hjælp og Trøst. "Naar Hjærtet sidder mest beklemt, da bliver Fry­dens Harpe stemt, at den kan bedre klinge." Gud være med Dig min lille Pige og han gøre Dig glad og stærk. Kærligste Hilsner fra Din Bror P. Jensen.

Trine, har Du mærket, hvilket egen Klang der er i Julesalmerne i Aar, naar vi nynner dem.

De passer saadan i vort Sind.

 Hilsen til Far og Tak for Brevet i Dag. Jeg har skrevet et langt Brev til Iver i Eftermiddag.

 

Oprettet: 10-03-2011 19:38:27 | Rettet: 05-07-2014 20:13:05