Jernkorset.dk

Breve sendt fra øst- og vestfronten under 1. Verdenskrig

17. september 1917, Cessieres

< Forrige Næste >
Cessieres
Fra
Peter Mærsk
Peter Mærsk
Til
Mor og far
Mor og far

Kæ r e  F o r æ l d r e !

Tak for Eders Brev idag. Er nu nået hjem igen fra mit Besøg. Det var ellers en lang tur. Jeg cyklede herfra, om morgenen kl. 6. Det var helt mørkt, gjorde så i en tur til Kl. var 8½, mente dermed at være halvvejs, satte mig i en Vejgrøft og spiste Fro­kost, og så gik Turen videre, til jeg nåede Malmason. Der har jeg drukket et glas Øl til det næste gang spisning, og kl. lo var jeg ved gården, hvor jeg mente Uffe skulle bo. Jeg spurgte, om der her lå en Res. Gad, ja, de råbte ham, og så. var Spillet gående. Han har ikke ændret sig meget, synes jeg ikke. Så fik vi kaffe, og jeg så til, da han gjorde Stalden i orden. Så gik vi en lille tur rundt og fik en hel del talt sammen. Om Efter middagen var vi ovre i Kantinen, vilde også have haft os photo­graferet, men Photografen var ikke hjemme. Så gik vi hjem igen, fik igen Kaffe, så tændte vi hægge to Piben, som Uffe også helt godt gør brug af nu, og så skulde vi til at tænke på at komme til ro. Vi lavede så af Hø og Halm en leje til mig, og da det var temmelig kold i denne Lade, hvor jeg lå, krøb jeg straks i den. Uffe sad så ved siden og snakkede til Kl. blev lidt over Tolv. Så sov vi, jeg vågnede en gang og hørte, hvor Regnen og Stormen piskede, nå, det var en net Historie. Kl. 6 kom Uffe og vækkede mig, og da regnede det endnu; men 1-2-3 var jeg rejsefærdig og på vej hjemad til igen. Det var en drøj tur modvind og Regnvejr. Jeg nåede hertil igen kl. 10. Feldv. og Konov var allerede i sorge for mig, at der dog ikke var passe­ret noget. Uffe han har det også helt godt, han er helt den samme som før, både med det ene og andet. Og han står også gru­lig godt hos hans Leutn., som jeg også talte med. Nu lovede han, at han vilde komme herhen i næste Uge, jeg vil lade ham afhente ved Toget i Laon, og så blir han til næste dag, hvor jeg så bringer ham til Laon igen.

Ellers alt vel, jeg er både søvnig og træt, og imorgen ligger der en hel del til mig. Altså Godnat. Eders taknæmlige Peter.

Nej lille Mor, du skal ingen Penge sende, min Forretning gir så meget.

 

 

 

Note

Ved "besøget i Villeselve ved Noyan den l9. april 1918 lykkedes det at blive fotograferet - se brev af 19. april 1918 med foto. Besøget er omtalt i Uffe Gads "Erindringer og oplevelser fra min deltagelse i Verdenskrigen 1914-18" s. 51
Oprettet: 04-04-2011 16:00:55 | Rettet: 05-07-2014 20:19:25