Jernkorset.dk

Breve sendt fra øst- og vestfronten under 1. Verdenskrig

12. marts 1911, Øster Åbølling

< Forrige Næste >
Øster Åbølling
Fra
Peter Mærsk
Peter Mærsk
Til
Trine Mærsk
Trine Mærsk

Min egen kære Trine!

Jeg har ellers ikke meget at skrive om i aften. Jeg skulde have skreven til et par af mine Ryslinge-kammerater; men du lille Skjælm sidder altid derinde og hvisker, og saa skal du lige godt have lidt først, inden faar jeg ikke Ro, for der ikke mange Timer, uden du har mine Tanker. Vi skal jo ogsaa benytte Tiden, for i næste Uge kunde det vel gjærne glippe, at vi ikke hørte fra hverandre. Aa jeg er saa glad ved dig og Uffe, at I ikke tager nogen hensyn til det i sidste Brev omtalte.

Jeg kan ikke forstaa, at du ikke har mærket noget til Bal­let. Du maa have bedre Modstandskraft end jeg. Men det gør slet ikke noget ned Forkølelsen, blot jeg ikke skulde have kommanderet paa Søndag, for vi fik jo da en del talt, og d e t sfp 11 e r j e g hø, j <> r e .

Jeg er gaaet og kommen i Tanker om, at hvis jeg havde haft en ældre Broder, som skulde have haft Gaarden, saa. kunde jeg gerne have haft Lyst til at være bleven Landbrugskandidat, det er egentlig Uffe, der har sat mig det ind, men det kan nu ikke lade sig gøre. Men det er ellers ikke saa ringe en S t i11i ng.

Jeg morede mig ogsaa storartet til Opvisningen; men det var da din Skyld, kære Trine, ellers havde det ikke været mor­somt for mig, hvis du ikke havde været der.

Ja jeg veed snart ikke, med Turen til Roager, for vi skal vist have Fremmede. Du kan vel ikke komme hen en anden Dag, for nu er jeg jo ellers altid hjemme. Thomas Nielsen og Kæreste har ikke været hele Vinteren, og jog kunde høre paa ham i Graansager, at de kom vist paa Søndag. Jeg kan allige­vel ikke forstaa Thomas, for jeg synes, hun er meget "pjatte" Og det skulde jo dog ikke være saadan, at den ene syntes var bedre end den anden. Jeg vil da nødig have at du skulde føle dig saadan overfor mig, kære Trine.  Mener du ikke at Maren rigtig har budt dig, jeg tror nok dia kan komme for den Sags Skyld, hun synes ellers godt om dig. Jeg ved ikke, naar jeg kommer ud til jer. Nu har du da faaet et langt Brev. Jeg synes Pennen løber; man kan jo sige Hvad Hjertet er fuld af løber Pennen over af. Nu ikke mere. Med mange Hilsener og - - - fra din egen Peter.

"det i sidste Brev omtalte" - formodentlig rygterne i sagen om mejeriet og Jorgen Jensen

Oprettet: 06-03-2011 11:57:49 | Rettet: 05-07-2014 20:10:57