Jernkorset.dk

Breve sendt fra øst- og vestfronten under 1. Verdenskrig

6. november 1915, Gånsager

< Forrige Næste >
Gånsager
Fra
Peter Andreas P. Gad (Trines far)
Peter Andreas P. Gad (Trines far)
Til
P. Jensen (Trines bror)
P. Jensen (Trines bror)

Kjære Signe og P. Jensen!

Tak for brev og kort, vi vil saa gjærne høre fra jer jævnlig. Ja det var da godt, at du blev hjemme foreløbig, det er ikke let at være hjemmefra. Det var da slemt, om det skulde blive til noget med Klovsygen, det vil blive et stort økonomisk tab for jer, og det føles jo mest nu i førstningen, inden I får ret begyndt. I dag må jeg blive i sengen, og det er ikke så let at faa anstilt, saa jeg kan skrive. Jeg har faaet noget blodfor­giftning i en haand og arm. Jeg var ved dogteren igaar og ligger nu med omslag om armen. Jeg tror nu ikke, det er saa slemt, og dogteren mente ogsaa, at hvis der var held med, kunde det være istand om 3 dage.

Der er kommen en karl fra Sælland, han er nok ellers tømrer, men lader til at være en flink karl. Ham fra Jylland, som jeg har haft lejet længe, er ikke kommen og kommer vel heller ikke. Han har faaet begyndt at søge om rejsetilladelse, og det bliver vist ikke givet til dem, der ikke er militærfri. De skal vist bare se at faa pas og saa rejse uden forlov. Det gaar vel nærmest, at vi begge 2 skal prakke med folk, som vi nu har gjort et helt aar. Det er mig ligefrem en pine at ligge og skrive til de karle fra Danmark, for der kommer næsten aldrig noget ud af det. Pigen er heller ikke kommen endnu, hun har en uge fri og kommer saa paa mandag, saa hjælper det da noget. Nu kunde der maaske være tale om at faa Iver hjem, naar jeg er syg.

Men jeg kan jo ikke faa noget gjort, naar jeg ligger i sengen, og haaber ogsaa at komme igang igjen paa mandag. Din fader, Signe, var her i søndag, og vi var meget glade ved ham baade i Kirken,  og de par timer han var med os herhjemme, saalænge toget gik.

 Vi savner alligevel avisen, nu den ikke kommer, og nu havde jeg jo ret tid til at læse den. Jeg tænker næsten det er en artikel der stod i den for nogle dage siden, om indenrigske forhold, efter et social blad, der er skyld i det. Efter den syntes jeg næsten, at stillingen i tyskland var uholdbar.

Jeg tror nok, jeg vil holde op nu, for det bliver noget grødere

Kjærlig hilsen fra os alle  

Eders Fader

 Tak for indbydelsen til at komme til Hejsel. Vi kommer også nok en gang snart, hvis vi bare snart kunde få Far rask igen, Armen  meget hovnet, men han er ellers ikke syg ved det, det er da godt.

Igår fik jeg brev fra min ven fra den 26. okt, det var dejligt nyt, efter som de plejer at komme, det tar så lang tid fra Rusland. Han har det godt og jeg skulde hilse jer herhjemme

fra ham.
           Kærlig Hilsen fra

Eders Trine Hilsen fra Signe

 

 

Note

Din far, Signe, ..." Peter Jensen Gad, Trines bror, " blev i marts 1915 gift med Signe, datter af frimenighedspræst Lycke i Rødding. PJG købte i 1914 en gård i Hejsel i Ravsted sogn, i 'den truede firkant". PJG blev indkaldt i august 1914, blev alvor­ligt såret ved Namur og ikke Indkaldt senere. Broderen Iver Kjems Gad styrede gården i PJG's fravær. EM
Oprettet: 16-03-2011 23:48:30 | Rettet: 05-07-2014 20:14:51