Jernkorset.dk

Breve sendt fra øst- og vestfronten under 1. Verdenskrig

19. marts 1916, Dünaburg (Daugavpils, Latvia)

< Forrige Næste >
Dünaburg (Daugavpils, Latvia)
Fra
Peter Mærsk
Peter Mærsk
Til
Mor og far
Mor og far

            Kære Forældre !

Først vil jeg meddele at jeg er kommen godt herind og er godt igang igen.

Og nu har jeg tid til at overtænke den tid som jeg har tilbragt hjemme. Og jeg takker Eder mangen gang for mit kære Hjem, at man har et så godt sted at ty hen til og at tænke på. Ja kære Far og Mor tak for alt godt imod mig,

Jeg har jo ikke skreven siden Eydtkunen, og vil nu begynde der. Rejsen over Hamborg, Berlin gik helt godt, jeg traf min kam­merat i Hamborg, og nu gik turen til Eydtkuhnen.

  Der måtte vi vænte en lille tid og så gik turen ind i Rusland, som jeg snart ikke var helt glad ved, da det er mere roligt og så kommer der alle hånde tanker op i en, Men det gik helt godt, det var dejligt varmt i Toget og jeg fald i søvn og sov, en 8 Timer. Fra Banegården i Jelovka (Endstationen) kom vi kørende et stykke, og så kom der et par af Komp.s Vogne, som vi så kom med helt hjem. Her ligger der lige så meget Sne som da vi drog af; men ikke koldt.

Vi nåede "Steinse" 3 Kilom. herfra, da kom Majorens Hestetjæner imod os på Hesten og tog os Pakkerne af. Og han gav os ikke den bedste Velkomsthilsen. Han fortalte at Majoren havde været helt rabelsk, og havde afløst 1 Underofficer og 6 Hestetjænere i den tid vi var borte. Der er en Smitsom Sygdom iblandt Hes­tene, og han giver dem skylden. - De var alle glade ved at jeg kom igen. Jeg gik op til Majoren og meldte mig an. Han spurg­te hvorledes de havde det hjemme og hvorledes det så ud i Tyskland, og så sagde han jeg skulde overtage min Post igen. Og så hjælpe til at se efter lidt over alt, da han havde ind­sat ny folk for et par dage siden, og de kendte ikke rigtig sagerne endnu.

Oberleutn. sagde, hvorfor vi ikke blev en dag længere borte; men M. er jo nu altid punktlig. I dag overtog jeg Sagerne, og imiddag dampede Konow af, som jeg skulle hilse fra mangen gang, og sige Tak for pakkerne blot 3 af Æggene var itu da de kom. I dag har jeg haft vældigt travlt; men det er helt godt nu i de første dage. Men jeg længes ellers slet ikke, og er rigtig glad ved at jeg har været hjemme.

Slutter med mange Hilsner fra eders Peter.

mere imorgen     , *

Efterskrift på forside: Lampen lyser udmærket, og Kaffen

smager også helt godt. Efterskrift på bagside: Jeg sov rigtig godt på min Hylde,

Reg. Musiken v. Hindenburg foran Dynaborg d. 19 - 3 - 16.

og hold ud i 11 Timer.

Oprettet: 22-03-2011 17:46:36 | Rettet: 05-07-2014 20:15:42