Jernkorset.dk

Breve sendt fra øst- og vestfronten under 1. Verdenskrig

1. juli 1916, Dünaburg (Daugavpils, Latvia)

< Forrige Næste >
Dünaburg (Daugavpils, Latvia)
Fra
Peter Mærsk
Peter Mærsk
Til
Mor og far
Mor og far

Kære Forældre!

Blot et lille Brev iaften, og siger Eder tak for Eders pakke igår, og for Eders Breve. I kan tro Skinken smager udmærket, vi har ingen pålæg haft på Brødet i 8 dage, og nu gir det ingen Kød mere i Middagsmaden, som vi ellers altid har fisket op og spist til Brødet; men vi kommer nu lige igennem med vort Smør, så I må ikke tro, at vi lider nogen nød. Og om morgenen sparer vi Smørret og spiser Hestesukker som smager udmærket. Ja sukker kan I jo ikke engang få derhjemme; vi har det, om det også kun er Hestesukker.

Mor skrev, at Storpolitikerne var samlet, og de talte vist om, at den og den skulde knuses. Ja jeg ved jo nok hvem. Jeg kom til at tænke på et stykke, jeg har læst nede fra Elsass-Lotringen. Der var Forsamling, alle var oprørt, alt skulde sættes ind. - Da trådte en af Byens unge Mænd ind i Salen, han kom fra Laz. og havde nu orlov, og havde hørt om, hvad det var for en Forsamling. Han sagde, har I mod til at se, jeg blir skudt eller nedstukket. Alle tav, han havde slaget dem alle sammen, og jeg synes, det var, som kom det op i mig, du kunde snart komme i samme Situation. Har de mod til at se deres egne Folk lide. At de ingen egne har med, gør, at de kommer på de tanker, som de ikke kan få store nok;  men jeg tror alligevel de vilde bukke under, når de blot så et lille glimt af, hvad der foregår i en Kugleregn; om de nu ikke forglemte at sige, det gør ikke noget, de og de skal knuses, jeg tror det neppe. Når Morbror Peter skriver til mig, har jeg mærket siden han har fået min mening skriver han så forsigtig; men jeg kan alligevel mærke, at der er noget mellem Linierne. Men lad dem, det er kedelig at de ikke selv kan indse, at folk som har deres kære med først sørger for dem, enten det går sådan eller sådan; men at hjælpe dem på anden vej - - hvor de efter min mening ikke fylder deres Pligt; men er for fejge til at sige, hvad jeg har sagt det står jeg ved, Gud kan dog kun hjælpe i den store Sag, og ikke Grænsepælene eller et Neutralt Land.

Nu ikke mere i aften, slutter med mange kærlige Hilsener fra Eders Peter.

 

 

Oprettet: 27-03-2011 18:07:02 | Rettet: 05-07-2014 20:16:36