Jernkorset.dk

Breve sendt fra øst- og vestfronten under 1. Verdenskrig

6. juli 1911, Øster Åbølling

< Forrige Næste >
Øster Åbølling
Fra
Peter Mærsk
Peter Mærsk
Til
Trine Mærsk
Trine Mærsk

Kære Trine.'

Du kan ogsaa tro jeg blev glad ved dit Brev, jeg var nemlig i daarlig Humor den Søndag Eftermiddag; men da Uffe korn, hjalp det; men endnu mere hjalp det, da jeg fik dit Brev, derfor vil jeg sige dig Tak, kære Trine. Jeg har aldrig tænkt paa det med Ventesalen, for jeg synes ikke vi kan have det saadan, at blot vi taler med nogle andre, saa er det galt. Da jeg kom hjem fra Ballet, kunde jeg ikke sove, jeg kom til at tænke paa, da vi gik hjem, gik jeg jo Arm i Arm med Dor­thea T., og du gik lige ved Siden af, hvor ondt det maa have gjort dig, og jeg vidste endda godt, du vidste, det ikke havde nojj;et at betyde. Uffe og mig har talt derom, og han syntes ikke, det var saa galt; men havde det været mig, tror jeg nok jeg havde været lidt taeklærnpt. Men saadan noget lader vj være glemt, ikke sandt Trine ?

Jeg synes slet ingen Udvej der er at se, til vi kan faa talt sammen. Du kan sagtens heller ikke komme saa meget ud, da din Mor er syg ?  men hvis du ved det lidt i Forvejen, kunde du jo sende et Bud, saa kunde det jo gerne være, jeg ikke var optagen, hvor meget jeg end er det.

Kommer du med til Lundsmark ? jeg kommer vist. Agnes blev ved med at jeg dog skulde komme med derhen, og jeg love-'e det og­saa; men ellers tror jeg nok jeg vil gaa af, for jeg har for meget i Vinter, jeg er snart aldrig hjemme een Aften. Det bliver snart saadan, at Hjemmet bliver fremmed for mig. Ja-jeg rejser vist alligevel ud til næste Aar; men jeg tænker ikke, det bliver saa langt, i hvert fald bliver det ikke længere, end vi kan skrive sammen, kanske endnu nærmere. Jeg kan vist komme over til Niels Kjær; men jeg ved ikke endnu. Nu tror jeg da ikke jeg vil mere, for saa blir der vist ikke til næste Gang. Nu kommer det an paa om du kan læse det, for det er gaaet i en fart.

Mange Hilsener sender dig din egen Peter.

Jeg tænker jeg kommer ud til Jer paa Søndag. Kommer du til Oplæsning paa Torsdag ?  Jeg kommer vist. Næste Gang ikke. Tak paa Forhaand for dit Fotografi, kære Trine. Maa jeg vente Brev paa Fredag ?  En Gang om Ugen kan vel ikke være for meget.

Oprettet: 06-03-2011 12:03:45 | Rettet: 05-07-2014 20:11:01