Jernkorset.dk

Breve sendt fra øst- og vestfronten under 1. Verdenskrig

1. august 1911, Øster Åbølling

< Forrige Næste >
Øster Åbølling
Fra
Peter Mærsk
Peter Mærsk
Til
Trine Mærsk
Trine Mærsk

Min egen kære Trine!

Ja Vejret tillod ikke vor forudtænkte Plan sidste Søndag. Jeg havde ellers glædet mig til det, for jeg synes, vi har saa meget at tale om, for nu er det jo længe siden. Men saa maa vi jo fortsætte vore Skriverier, for jeg synes al­tid det letter paa Humøret, naar jeg faar Brev fra dig, kære Trine. I Gaar var jeg til Barselsgilde ude hos P.Højer. Vi dansede ogsaa lidt; men jeg manglede dig. De Dans jeg fik var nemt talte. Ja du var heller ikke til Møde paa Fredag. Uffe var nok med Toget hjem; men det var vist af den Grund han skulde tage Afsked mer1 Bodil, det havde han vist gjort henne ved Stationen.

Du maa undskylde at jeg ikke har svaret dig paa Spørgsmaalet, om jog havde mere Fotografier fra Ryslinge; men det har jeg ikke, jeg fik kun tre, 1 har jeg, Uffe 1, og saa har P. Barsballe taget mig een fra. Du maatte godt faa den jeg har; men jeg synes ikke, den er god nok til dig. Jeg var i Ribe for 8 Dage siden, da vilde jeg have haft det; men Fotografen vilde ikke, for det var graat Vejr. Maren Fog kom nu lige og forstyrrede mig, hun fortalte, Uffe havde været med Toget (8). Men jeg kan da ikke tro, I har været i Vodder i saadan et Vejr ?  Nu synes jeg ikke jeg har mere at fortælle dig, kære Trine. Man kan jo nu heller ikke saa godt samle det, naar man ikke har faaet Søvn.

Med mange Hilsener og Tak for Brevet

din egen Peter.

Ja Skriften bliver daarligere; men du skal blot sige til, naar du ikke kan læse det længere. Hvad mente du med Brevet som Bodil skrev i, at det varede længe, før jeg fik den ? Nu paa snart Gjensyn, kære Trine, ikke sandt ?

Oprettet: 06-03-2011 12:06:14 | Rettet: 05-07-2014 20:11:03