Jernkorset.dk

Breve sendt fra øst- og vestfronten under 1. Verdenskrig

24. april 1912, Gånsager

< Forrige Næste >
Gånsager
Fra
Peter Mærsk
Peter Mærsk
Til
Trine Mærsk
Trine Mærsk

Min egen Trine

Tak for Brevet. Ja og Gækkerne. Skulde det være et Gækkebrev min lille Ven, nej Skudaaret er omme. Og jeg tror ogsaa nok du havde faaet hvide Hansker i stedet for Ja. Ja jeg ved ikke da, vi kunde jo have talt om det du. Nu saa er det godt igen med U. og B. ja ja det er jo godt; men det er dog alli­gevel en plet, som jeg ikke saa let kunde forglemme. Uffe sagde den anden Aften, Aa nu er jeg først rigtig glad igen. Men jeg synes Bodil kunde se lidt mere glad ud, det er ikke som dig, du er altid glad synes jeg, og gid du altid maa beholde dit. Naar der kommer en graa Sky over mig saa kommer jeg altid til at tænke paa, hvad nu om Trine saa dig saadan, og saa tænker jeg en Gang paa dig min lille Ven; og saa synger jeg et Stykke og saa er den borte.

I Aften er Niels Kjær ikke hjemme og jeg gider ikke komme ind, for Sine er ikke til at komme fra igen, hun snakker og snakker, naar han ikke er hjemme. Og naar han er hjemme, siger hun ingen Ting. Jeg synes det er en sær Ting. Jeg tror nok, det kommer paa, at han nok kan høre, at hun er lidt snaksom.

Nu er Bodil Varming jo bleven Forlovet og hun syr paa Ud­styret fra Morgen til Aften kan man se. Hun er vist nødt til at have den færdig hurtig muligst, siger de. Ja det er rigtignok kedelig, hun faar ikke meget ud af hendes Ungdom. Om hun kan faa det længere hen ved jeg ikke; men hendes Kæreste er vist af den Slags, der hellere vil ha 2 som 1. Han er jo Post i Toftlund.

Vil du med hvis Konkurrencen bliver i Skærbæk. (Ja det er ikke for det, jeg vil nok have dig med.) Men jeg hørte Kirstine L. sagde det. Nu er det jo snart min Fødselsdag (27. Apr.) I Dag er det Anes, vi har faaet Sokolade, men hun kan ikke selv have noget, da hun faldt i gaar og slog hendes Tænder i Stykker.

Jer, siger saa tidt til hende naar hun faar Brev fra Kære­sten, eller naar han har været her, Saadan skulde man jo have det. Aa siger hun, du taler jo din Kæreste et par Gange om Ugen, og saa har Ane Trulsen fortalt mig, at der af og til smutter en Cykel efter Ravnholdt til om Aftenen, og den kommer altid Syd fra. Jeg sagde blot Tak og at jeg aldrig var derude mere end en Gang om Ugen, naar jeg talte dig to Gange.

Nej nu faar du virkelig ikke mere. Hestene sparker saadan at Bordet rister. Det er kanske deraf, at Skriften ikke er særlig Skønskrift. Men jeg synes altid, at det dog kun er til dig, kære Trine, og du kan vel nok læse det alligevel. Nu god Nat og mange Hilsener sender jeg dig i Tanken

din Peter.

Jeg kommer til Oplæsning paa Lørdag.

Jeg har lige købt 50 Ark Papir og Kovert, saa nu kan du jo først faa det.

Note

Brevet bevaret i en Kuvert mage til "et fint Kuvert", nævnt i brev af 15/4 1912. Der er hverken adressat eller afsender på kuverten.
Oprettet: 06-03-2011 12:29:53 | Rettet: 05-07-2014 20:11:14