Jernkorset.dk

Breve sendt fra øst- og vestfronten under 1. Verdenskrig

6. maj 1912, Gånsager

< Forrige Næste >
Gånsager
Fra
Peter Mærsk
Peter Mærsk
Til
Trine Mærsk
Trine Mærsk

Kære lille Trine!

Nu vil jeg fortælle dig at jeg aldrig mere vil til Bal naar du er der, for saa længes jeg dobbelt saa meget efter dig. Jeg har gaaet og tænkt om jeg ikke skulde cykle ud til dig; men saadan at komme helt uden noget bestemt, nej den gaar heller ikke.

Jeg var til Dyrskue i Gaar (Fredag). Jog skulde have været derud Torsdag efter noget til vores Høstemaskine; men saa kørte de derud om Fredagen hjemmefra og saa kom jeg med. Det var nu ikke saadan noget særlig ved det, da der næsten ikke var en jeg kjendte.

Der var jo Udflugt ud til Kammerslusen, baade pr. Vogn og i Motorbaad. Jeg tør snart ikke fortælle det; men jeg var i Baaden. Og det gik helt udmærket. Vejret og Vandet, var blikstille. Alt hvad der er bleven foretaget derude kan jeg ikke fortælle dig, for jeg ved det næsten ikke, det er i saa stor Stil. Men der er cirka 250 Mand og 22 Dampmaskiner i Gang. Da vi kom hjem gik jeg og Thomas Nielsen i Kosmorama, hvor de spillede Titanics Undergang; men skønt det var Fantasi, var det dog storartet, blot min højre Sidemand havde været - - -    Skal du derud i Dag ? Den anden Aften var Hans, Åge, Kirstine og mig hjemme i Åbling til Chokolade og røde Grød, som er min Livret, ja Kavringer kan jeg ogsaa nok have. Ja nu maa du jo ikke fatte mistanke.

Jeg fik slet ikke sagt Farvel til dig ved Ballet, jeg syntes det gik saa rask paa. Og jeg kunde ikke komme bag efter da jeg sagde til Lastejn at nu var jeg ved Humøret igen og nu vilde jeg vente til Enden. I saa Fald der bliver saa meget Tid fra Kampen kommer jeg ud til dig imorgen, ellers en Aften med det første. Nu god Nat min egen Trine

din Peter

Note

Titanics Undergang" – l4. april 1912. Brevet bevaret kuvert mage til "et fint Kuvert", nævnt i brev af 15/4 1912.
Oprettet: 06-03-2011 12:32:40 | Rettet: 05-07-2014 20:11:15