Jernkorset.dk

Breve sendt fra øst- og vestfronten under 1. Verdenskrig

4. april 1912, Gånsager

< Forrige Næste >
Gånsager
Fra
Peter Mærsk
Peter Mærsk
Til
Trine Mærsk
Trine Mærsk

Min egen Trine.

Du ventede vel sagtens ellers at have set mig i Formiddag; men jeg skulde røgte. I Dag er du vel i Vodder. Vi har lige haft Bymanden til Barselgilde oppe hos Malerens til,på Lør­dag, skal I med ?  det skal vist ikke være Dans; men I plejer dog at være med der, ikke ?  Vi skulde jo ellers have været over til Chr. Lastejn i Birkelev; men det bliver vist opsat. Jeg troer nok Bodil og Truls også skal med, saa kan du tro Bodil og mig vi nok skal more os, naar vi saadan er paa egen Haand. Men vi konmer jo vist alligevel til at mangle to -

I Morgen vilde jeg ellers have været ud til jer; men vi faar desværre Fremmede. Det er saa mange Forlovede, Thomas og For­lovede og to Par fra Døstrup. Aa gid jeg ogsaa havde haft min -  Jeg længes saadan efter at se og tale med dig kære Trine. Jeg havde ellers god Lejlighed til en lille Pasiar i Aften, med dig naturligvis, ellers havde det været det samme. Jeg er nemlig ene Mand i hele Huset nu for Øjeblikket; men desværre -  Jeg er dog glad ved at du kommer ind at se til mig kære Trine. Jeg skal nok lade dig det vide om Maren er hjemme eller ej. Jeg ved det ikke endnu. Jeg er kommen til at tænke paa Povl og Asta (af Naar Isen brydes) at Folk vir­kelig kunde forføre hende til at tænke at Povl holdt hende for Nar. Jeg synes dog, om der virkelig kom et Kurre paa Traaden fra den Side saa vilde jeg dog først overveje Sagen fra begge Sider eller og tale sammen om det. Men det haaber vi ikke, vel kære Trine. Jeg tror nok at vi kender hinanden saa godt at Folk ikke skal lyve os saa grulig meget paa. Der er mange der har spurgt mig hvorfor jeg da lod være med Ungdomsmøderne. Nogle troede at det var fordi jeg ikke kunde taale at Truls saa mild efter dig, andre at de havde fornær­met mig; men det er nu ingen af Delene. Jeg har vist ellers fortalt dig det. Men det var fordi jeg havde saa meget, og saa var det det jeg mindst havde Interesse for. For hvis du ikke havde været med vilde jeg slet ikke have været med. Ja nu maa du ikke lade det være for det. For det jeg ikke har Interesse for det, kan du jo godt have det, og det kan ogsaa godt være, at min Mening er fejl. Nu har jeg ikke mere denne Gang; men jeg kan jo lade det ligge åben til i Morgen.

Ja det blev nu Overmorgen; men lige meget.

Jeg havde glædet mig til at du kom herind i Dag, men I skal vel have Fremmede. Gør hvad du kan for at komme, jeg længes efter dig, kære Trine. Jeg var ikke i Birkelev i Gaar, jeg var til Barsels­gildet i stedet for. Og kom først hjem Kl. 2, saa jeg er lidt søvnig. Og Meningen er at jeg skal køre rundt i Vodder-Spandet Sogn med en Tysker, som har købt vore Kreaturer, helt til Kl.4. Det vil blive kedsom; men blot du saa var kommen, naar jeg kom hjem.      Din Peter.

Bodil og Truls var nok ikke i Birkelev.

Jeg skulde vel da ogsaa sige dig Tak for Brevene, kan det ikke klare det for to.

Oprettet: 06-03-2011 12:23:11 | Rettet: 05-07-2014 20:11:11