Jernkorset.dk

Breve sendt fra øst- og vestfronten under 1. Verdenskrig

6. maj 1912, Gånsager

< Forrige Næste >
Gånsager
Fra
Peter Mærsk
Peter Mærsk
Til
Trine Mærsk
Trine Mærsk

Kære lille Trine.

Tak for sidst. Ja du kan jo vist ikke forstaa jeg skriver saa snart. Men jeg kunde ikke sove og det har været i mine Tanker hele Dagen. Jeg kan næmlig ikke forstaa for jeg syn­tes du var saa tavs paa Hjemvejen min lille Ven. Og saa tænkte jeg at det var min Skyld; men du skulde kun have sagt mig det Trine. For det kan godt være at det var for meget sagt af mig, som du ved. Men jeg syntes for det første at naar mig og Uffe kan tale om det kan vi dog meget bedre kære Trine. Og jeg sagde dig jo ogsaa at det var kommen op i mig af en Gang, og saa skrev jeg det med det samme.

Men nu maa du ikke være vred paa mig for det min lille Trine. Skriv nu en Gang i denne Uge, jeg længes efter Brev. Ja ja Papiret maa vel hellere blive fuld. Det hjælper det er til Dig, for ellers havde jeg sagt stop. Jeg har kun været i Seng en Time. Du kan tro det har været en lang Dag. Hans og Age sover saa det dundrer, saa nu er der jo Ro til at skrive til den som har de fleste af mine Tanker. Jeg er ellers saa søvnig, at jeg ikke kan kende en p fra en j, men nu du maa jo gjætte dig til det. Hvornaar kom Uffe hjem ? Hvad sagde din Mor da du kom selv. Jeg har allerede begyndt at glæde mig til eders Tur til Skibelund. Kanske er det for tidligt. Kære maa jeg ikke holde op nu. Næste Gang maa du faa en ja j e g ved ikke hvor lang.

Med mange Hilsner og Tak for de mange smaa Kåvringer, som du nok maa sende nok maa sende nogle op til mig til næste Aar.

din egen Peter

 

Jeg kunde ingen Frimærker faa ovre i Kroen i Gaar saa nu maa jeg cykle helt til Frifeldt i Aften i saadan en Storm; men jeg ved du gaar og venter. Vil du med mig til Toftlund paa Søndag til Efteraarsfest i Fællesforeningen. Med 2½ To­get. Skriv hvis du vil. Jeg har ikke Tid, jeg skal hen at pløje. I Gaar fik vi Havren ind men Chokoladen udeblev.

din Peter.

Note

Brevet bevaret i en kuvert mage til "et fint Kuvert", nævnt i brev af 15/4 1912. Brevet er afsendt fra Frifelt - kuver¬ten har mærker efter posts templet, men frimærket og dermed dato er fjernet.
Oprettet: 06-03-2011 12:37:21 | Rettet: 05-07-2014 20:11:16