Jernkorset.dk

Breve sendt fra øst- og vestfronten under 1. Verdenskrig

1. juni 1912, Øster Åbølling

< Forrige Næste >
Øster Åbølling
Fra
Peter Mærsk
Peter Mærsk
Til
Trine Mærsk
Trine Mærsk

Til min egen Trine

Nu er det ellers længe siden du har hørt fra mig, og jeg fra dig. Uffe sagde jo han ikke vilde være Brevbærer længer, jeg har nu heller ikke spurgt ham om det, for jeg syntes, han skulde først sunde sig lidt. Det er ellers ogsaa længe siden jeg har set dig, kære Trine, og jeg længes efter det. Men du har vel været syg. Den Aften jeg var ude, saa jeg dig ikke, Dagen efter i Kirken heller ikke. Aa jeg var saa ked ad det. Er du snart rask ?  Jeg havde ikke tænkt det skulde vare saa længe, før vi saas. Ja jeg har saa meget at fortælle, at jeg ved slet ikke hvor jeg skal begynde. Jeg begynder nu ved Ballet. Jeg sagde jo ikke engang Farvel til dig, og jeg dan­sede heller ikke med dig efter -

Men det hjælper, jeg ved at du ikke tager mig det ilde op. Det var jo grusomt som Uffe og B. saa ud. Der var ogsaa mange der ikke kunde forstaa det, at vi var saa pænt om Benene. Nu skal du skynde dig at komme til Helbred igen, da vi vist skal have Bal nu med det første. Du kan tro jeg havde en dejlig Tur til Fyn. Uffe har sagtens fortalt det. Jeg tænkte paa, at havde jeg blot haft dig med. Min Kammerat (en Langlænder) havde hans med, og han sagde, blot du havde haft din, hvor det kunde have været morsomt. Det syntes jeg ogsaa. Ja du kan godt komne herind for Mors Skyld, for hun ved ikke noget. Hun var ved mig for en Tid siden, om der var noget med Haje V. og mig, jeg sagde at det ikke var mere end med andre.

I Gaar kørte jeg Hø for Maleren og var lige Nord for dig. Var du ikke med i Høet, jeg syntes der var tre Piger. Og der var een i lys Tøj, hende valgte jeg mig; men det var vel ikke Signe, for saa vælger jeg om igen. I Morgen skal jeg køre Hø for Maleren, og det er jo ved Stavnskov, saa kommer jeg for­bi Eders Gaard 4 Gange, saa skulde det da være meget, kunde jeg ikke se dig, kære Trine. Jeg tænker, jeg kommer i Morgen tidlig- kl. 6½ er du da oppe?

 

 

Hermed sender jeg dig Venskabs Ringen. Og i Haab om at vort Venskab maa knyttes fastere ved den. Nu er det jo, om den passer, ellers skal jeg jo have den byttet. Den anden kan du jo faa, naar vi tales, da den ikke er saa let at lægge i Brevet.  Hvad vil du nu sige du har faaet den fra, kan du ikke, naar du kommer til Skærbæk, sige du har faaet den der. Jeg tænkte ellers vi havde talt hinanden; men det lader jo ikke til. Kan du ikke hitte paa noget. Jeg kan jo sagtens komme hen.

Det kan vel nok siges, som Uffe sagde, at det blev for tidt med vore Breve i Vinter; men en Gang om Maaneden er dog ikke for tidt. Vi skal jo skrive den lidt længere saa. Jeg vilde ellers have været ud til jer i Dag; men jeg skal blive hjem­me paa Grund af at jeg skal passe op. Kanske kommer jeg en Aften. Jeg blev ellers budt ud til Jordbær af Uffe og Iver; men det var der i den travle Tid, saa jeg syntes ikke om det, naar man skal saa tidlig op.

Nu har jeg ikke mere at skrive om; men jeg havde meget mere at fortælle dig.

Med mange Hilsener og haaber paa snart Gjensyn. din Peter. Du maa jo nok komme med til Bal. Jeg har vel budt dig.

 

Oprettet: 06-03-2011 12:34:40 | Rettet: 05-07-2014 20:11:17