Jernkorset.dk

Breve sendt fra øst- og vestfronten under 1. Verdenskrig

1. september 1912, Gånsager

< Forrige Næste >
Gånsager
Fra
Peter Mærsk
Peter Mærsk
Til
Trine Mærsk
Trine Mærsk

Mandag Aften

Ja her har du mig igen. Jeg vil dog fortælle dig lidt om Opvisningen i Spandet. Jeg cyklede derhen og drog hjem med 10-Toget, saa jeg kom jo ordenlig Tid hjem. Der var i hverfald Lys paa Ravnholdt.

Jeg tror nok, at vilde jeg bære mig ad paa Opvisningen som Jens Bennedsen, vilde jeg blive omtalt i 7 Kirkesogne, det var saa grinagtig, saa jeg aldrig har set Mage. Han vred paa Munden og vilde tale efter Skriften, ja jeg kan slet ikke sige det. Folk saa efter hinanden og grinte.

Men selve Gymnastikken var ellers god nok, Pigeholdet især. Der var l6 af hver. Og saa holdt han en Tale, som jeg lige har vist Kirstine, som og var derhenne, og som jeg har paa Tryk i en af mine Gymnastikbøger. Og den var helt Ordret. Ja det var forresten godt nok, for jeg tror ikke, jeg kunde have lært det udenad en hel Dag.

Og saa Dansen, ja den var ve] god nok; men jeg manglede alligevel min lille Baldame. Saa nu har du Referat.

Er Uffe syg. Det er dog kedelig, nu kan han vel ikke komme med paa Søndag. Og jeg mangler ham haardt baade til Gymna­stikken og som Kammerat; men du kommer jo da, ikke ? Du kommer vel ogsaa til Diletant paa Onsdag ?

Jeg skrev at jeg kom til Oplæsning; men der kom Bud, at hun vor bleven syg; men Agnete J. var der vel. Var du der? Nu ikke mere, nu har du jo at bestille en hel Time med Læsning.

Med Hilsen til dig og Uffe, men mest til - - -

Oprettet: 06-03-2011 12:40:29 | Rettet: 05-07-2014 20:11:18