Jernkorset.dk

Breve sendt fra øst- og vestfronten under 1. Verdenskrig

25. december 1916,

< Forrige Næste >
Fra
Peter Mærsk
Peter Mærsk
Til
Mor og far
Mor og far

Kære Forældre!

Tak for alle de kære Breve som lå til mig da jeg kom her til igår (Juleaftensdag).

Det sidste Brev jeg skrev var vist fra Preiburg, derfra kom vi kl. 5 om Efterm. d. 23. Dec og nu gik det over Rhinen ved Col-mar. I Colmar mente vi, kunde vi straks komme videre; men der måtte vi vænte 4 Timer, og en hunger havde vi, men ingen Penge. Nå kl. 12 gik det igen videre, og kl. 2 var vi, hvor vort Regt. skulde ligge. Jeg syntes nok, det kom mig alt så rolig for, og rigtig Regt. var borte, der stod vi nu midt på Gaden og om Natten kl. 2. Hvorhen ? Så gik vi i et Vagtlokal, og der har vi sovet til morgenen kl. 7. De gav os et lille Stykke tørt Brød, som smagte udmærket, og så sov vi. De fortalte også, at vort Regt. var tre dage borte. Næste morgen (Juleaftensdag) gik jeg på Kommandanturen og fik at vide, at vort Regt. lå 11 kilom. derfra. De gav mig nu to Vogne, og så gik det løs efter Isenheim. En herlig tur var det. Solen skinnede, lidt Sne og slet ikke koldt, og så var det Jul.

Da vi kom her til blev jeg snart løftet af Vognen, Hurra råbte de alle Julemanden er her . Peter er her. Majoren er selv på Orlov og en anden gammel Major som jeg også kender fortræder ham. Han spurgte nu ud, og endelig kom jeg dog løs, og nu gik det, ja man kan sige ind  i Herligheden. På et Slot ligger vi. Konow førte mig op på III Etage, og da han viste os vor Stue som vi deler sammen med en Feldvebel og 2 Underofficerer, vil­de jeg ikke tro, at vi skulde bo der. Hver en Snehvid Seng B  stole - Over hele Gulvet kostbare Tæpper - Malerier.

   Ved Siden af har vi en lille Stue mere, hvor der står en Marmor Waskebord med et vældig stor SpejL for. Centralvarme - Elektrisk Lys - Ja og så et lille Skab som Konow lukkede op, og som var fuld af Breve og Pakker - og det var mig den bedste Julegave som jeg kunde tænke mig. Og så alle de kære pakker. Konow dæk­kede så op, og så blev jeg igen den gamle - og jeg må sige jublende glad. Og alle sagde nej du skal ikke bestille noget idag, da du har gjort nok. -

Så forgik Dagen - jeg tænkte på Eder derhjemme - nu så vidt og nu så vidt. Kl. 6 skulde vi antræde til Juletræ - som en Leut. selv havde pyntet meget kønt. Alle var nu der og så sang vi til Klaveret Stille nat og en mere. Så holdt Majoren en lille tale, takkede for alt det vi havde gjort i det sidste forløb­ne Aar, og vilde ønske,at vi måtte næste Aar alle være sunde

og raske hjemme hos dem derhjemme. Så takkede han mig, fordi jeg var nået hertil til rette tid med Julegaverne, som nu hver fik. Det var jo kun småting. Jeg fik 30 Cigarer Chocolade og et stykke Honningkage. Så fik hver tre Glas Vin og vi sang en hel del Julesalmer til Klaveret. Og klokken tolv gik alle ka­tolikker til Kirke. Og vi gik i Seng, og tænkte på Eder der­hjemme. I Morgen kunde jeg sove så længe jeg vilde, men Kl. 8 kunde jeg ikke mere. I dag holdt vi så Juledag. Og den er jo snart som alle de andre, blot vi ikke bestiller noget. Og vi lever jo også helt godt idag, det vil sige af vore egne Pakker, da det ellers ikke giver meget. Ja det var nu om de to kære Juledage. Nu spørger I om så meget i Brevene som jeg skulde svare på, men det blir for meget på en gang. I skrev at I havde fået et Brev med penge og en foræring i, det kan jeg ikke rigtig forstå. -

Hvorfor jeg sendte mit Kors hjem. Vi bærer det jo ikke, vi bærer blot båndet, og hvad skal man så med det her. Ja, Majoren er nok glad over at han kunde komme hjem til Jul, og så at der har været lidt hjemmefra.

Nu er det med vore Breve, de bliver alle læst her af en Offz. og nu skal jeg skrive tysk, og må kun i det hele skrive to Breve om Ugen. Men jeg skal se, om man kan lave det anderledes. Men spørg ikke alt for meget i Brevene, og nævn ikke de By­navne jeg ofte skriver. -  Dette Brev går med en, der går til Hamborg. - Nu_ikke mere i Efterm. kanske lidt mere i Aften.

Aften. -

Takker mangen gang for de to Breve, det fra Hamborg med Fru Majorens Brev. Nej I skal foreløbig ikke sende mig Såler, og kan I bruge dem, så tag dem kun, da jeg har nok nu. Jeg skal nok skrive Ludvig. Og tak for at I har sendt Penge af. Jeg kommer til E. imorgen, og der ligger de vist til mig. I skal foreløbig ingen store Pakker sende. Konow og jeg er igen sammen, og før var vi jo kun et par 100 m fra hinanden. Nu ikke mere i aften. Vi sidder ene to på Stuen, de andre er gået på besøg. Vi går snart i Seng

Underskrift mangler

Oprettet: 27-03-2011 21:46:45 | Rettet: 05-07-2014 20:17:20