Jernkorset.dk

Breve sendt fra øst- og vestfronten under 1. Verdenskrig

2. december 1917, Øster Åbølling

< Forrige Næste >
Øster Åbølling
Fra
Mor og far
Mor og far
Til
Peter Mærsk
Peter Mærsk

 

Kære lille Peter.

Jeg kan meddele dig den Glæde, at der er givet os en lille Pige i vor Familie Kreds den 1. Debr. om Aftenen. Alt gik godt, bagefter havde vi Doktoren, men nu er begge to raske efter Forholdene. Jeg har lige været der i morgen, og de har sovet lidt begge to. Dorthea kom jo før Tiden, saa nu kan hun jo faa en god pas, det er ogsaa hovedsagen. Jeg var henne at tælle Kreaturer igaar, da blev jeg hentet hjem, da Trine blev syg, og tilfældig kom P. Gad ind til Smeden, saa han blev jo ved os saalænge det var overstaaet, og Signe kom ogsaa om Aftenen.

Ja nu vil jeg og Moer ønske dig til Lykke, kære Dreng, med  Eders lille Pige, og haaber at du maa komme Hjem engang at hjælpe Trine med og drage den lille op til en stor Pige.
Det er vort Ønske nu for dig og Trine, at det maa ske i en nær fremtid. Imorgen kan Trine vistnok ikke selv skrive, men maaske i Eftermiddag. De er jo ellers godt tilpas imorgen.
Moer er lige kommen og hun har ikke været derinde endnu.
Tak for dit Kort fra den 26. Nobr. og den lille Pakke med K  og Papirpresseren, og Sukkeret er ogsaa ankommen, de 10   i god behold, saa det kom lige tilpas for Moer og Trine nu til Jul. Ja nu vil der jo blive lidt at sanse med for Moer, men det er jo godt, at vi alle er raske, og der­
for har vi meget at sige den kjære Gud Fader Tak for, at det er godt overstaaet.   

Ja nu slutter jeg med mangen Hilsener fra Faer og Moer og lille Trine.

Jeg sendte en lille Pakke af i Gaar til dig med Chokolade og Kage i, ogsaa en lille Bog som sidder fast i Laaget, derfor skal du jo se godt efter. Bogen er fra Trine.

Oprettet: 04-04-2011 20:19:08 | Rettet: 05-07-2014 20:20:04